วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

      ความรู้ที่ได้เกี่ยวกับเรื่อง MUSE           
การสร้าง WEBSITE ด้วย Adobe Muse แต่การรู้จักวิธีทำงานกับไฟล์ Adobe Museเป็นสิ่งที่เราควรทำ    

                                                            ความเข้าใจให้ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น