วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

สวัสดีคะ
ชื่อ นางสาว อุษาวดี มหาชัย ม.6/2 เลขที่ 8
บ้านโคกสวาง ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวังบึงกาฬ
เรียนที่โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
เป็นคนน่ารักนิสัยดีมากคะ

สำหรับความรู้ที่ได้จาก muse

muse เป็นโปรแกรมสำหรับทำงานเป็๋นโปรแกรมตัวใหม่รุ้นล่า
สุดทำงานงายกว่าโปรแกรมที่ผ่านมาคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น